Kể từ khi mua lại Chelsea vào năm 2003 với giá 140 triệu bảng