Thói quen không ngờ gây tổn thương não rất nhiều người mắc phải