Tin bão mới nhất: Bão Rai vẫn rất mạnh

Tin bão mới nhất: Bão Rai vẫn rất mạnh, di chuyển nhanh vào Biển Đông

Vị trí và đường đi của bão Rai. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Rai. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.