7 thói quen xấu nhưng thật ra lại tốt cho sức khỏe một cách kỳ lạ