Abramovich rao bán Chelsea trong 10 ngày: Giá 3 tỷ bảng