Binh sĩ Nga không tấn công các cơ sở dân sinh hay các khu vực dân cư