con số cao nhất trong ngày kể từ khi nước này kiểm soát đợt bùng phát dịch vào đầu năm 2020