da nổi mẩn hay ngón tay hoặc ngón chân bị tấy đỏ hoặc tím tái