Nấm lim xanh có thể điều trị ung thư nội mạc tử cung