Nước dừa bổ sung điện giải cho F0 điều trị tại nhà