Pulisic gỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc và sang hiệp hai