Sử dụng nấm lim xanh giúp bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối