Thuốc viên điều trị Covid-19 của Pfizer được Mỹ phê duyệt