Cách đọc phiếu kết quả xét nghiệm PCR

Cách đọc phiếu kết quả xét nghiệm PCR

Trong phiếu kết quả xét nghiệm PCR, Ct (Chu kỳ), là chỉ số quan trọng, đánh giá khả năng lây nhiễm của người mắc nCoV.

Xét nghiệm RT-PCR là kỹ thuật sinh học phân tử cho phép đọc được tín hiệu trong mẫu (nếu có) theo thời gian thực (realtime). Phương pháp này có thể phát hiện virus SARS-CoV-2 tại giai đoạn cuối của thời kỳ ủ bệnh (1-2 ngày trước khi có triệu chứng đầu tiên) và giai đoạn toàn phát bệnh. Do đó, xét nghiệm RT-PCR được xem là tiêu chuẩn “vàng” để chẩn đoán người mắc Covid-19.

Phiếu kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính Covid-19.
Phiếu kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính Covid-19.

Phiếu kết quả xét nghiệm RT-PCR chia làm hai phần: Xét nghiệm yêu cầu và Kết quả xét nghiệm. Tại phần Xét nghiệm yêu cầu, thường có 5 cột: Mô tả bệnh phẩm, lần lấy mẫu, thời gian lấy mẫu, thời gian nhận mẫu và tình trạng mẫu. Đối với phương pháp này, bệnh phẩm sẽ là dịch tỵ hầu; tình trạng mẫu sẽ được đánh giá Đạt hoặc Không đạt, tuy nhiên, đa số sẽ Đạt vì nhân viên y tế phải lấy được mẫu mới có thể xét nghiệm.

Phần Kết quả xét nghiệm sẽ có 6 cột thông tin: Mô tả bệnh phẩm, Kỹ thuật, Ngày thực hiện, Lần xét nghiệm, Chu kỳ, Kết quả và Kết luận cuối cùng. Trong đó, chu kỳ chính là giá trị Ct (threshold cycle value). Ct là số chu kỳ máy phải chạy để phát hiện được tín hiệu huỳnh quang từ mẫu bệnh phẩm. Do đó, giá trị Ct tỷ lệ nghịch với nồng độ virus bởi mẫu càng nhiều virus Sars-CoV-2, tín hiệu huỳnh quang sẽ xuất hiện sớm ở những chu kỳ đầu tiên (Ct nhỏ) và ngược lại.

Ct = 23 Ct > 30 Ct > 33
– Mức trung bình, có thể đang trong giai đoạn giữa của căn bệnh, cần cách ly nghiêm túc để không lây cho người khác. – Khả năng lây nhiễm thấp.

– Các kit xét nghiệm khác nhau có thể cho kết quả không đồng nhất (âm tính giả hoặc dương không rõ ràng), do lúc này tải lượng virus thấp nên giá trị Ct thay đổi phụ thuộc hóa chất và máy móc xét nghiệm, giá trị cut-off tại mỗi labo xét nghiệm.

– Lúc này, giá trị Ct chỉ mang tính chất tham khảo, không dùng để so sánh trực tiếp giữa các labo.

– Hầu như khó lây.

Ở cột Kết quả, nếu Dương tính, người test được xác định đã mắc Covid-19; nếu Âm tính, người test được xác định ngược lại. Cụ thể hơn ở Kết luận, đơn vị xét nghiệm sẽ thông báo cho người test “Phát hiện virus SARS-CoV-2 trong bệnh phẩm” nếu kết quả Dương tính.

THEO VNEXPRESS