hỗ trợ điều trị uống nấm lim xanh quảng nam còn giúp tăng cường phục hồi chức năng