Vị trí địa lý và thời gian thu hái của Hoa Sâm Ngọc Linh: